Επικοινωνιακές στρατηγικές για προεκλογικές εκστρατείες

Η σημασία της άμεσης επικοινωνίας σε πολιτικές προεκλογικές εκστρατείες